İNSAN MÜHENDİSLİĞİ - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİMİN AMACI
Özel ve iş hayatımızda insanın kendini tanıması ve bilmesi yolunda bir
farkındalık yaratmak,dostlukların kazanılması ve yürütülmesini sağlamak,
müşteri kazanmak,kurum içi ve dışında etkili bir iletişim kurarak iş süreçlerinde
verimliliği ve kurumsal itibarı artırmaktır.

İÇERİK

✓ Kurum içinde iletişimin önemi
● İletişimin genel tanımındaki felsefi sorun nedir?
● İç iletişim ve İnsanın kendini tanıması ne demektir?
● Algı nedir ve Hangi kanallarla dış dünya ile iletişim kurarız?
● İletişim türleri;özel ve iş hayatındaki iletişim yöntemleri nelerdir?
● İş hayatında e-posta kuralları ve yanlış uygulamaları!
● İletişimde başarı ve başarısızlıkta 5N+2K yöntemi nasıl uygulanmalıdır?
✓ Duygusal Zeka ve Özgüven ilişkisinin İş hayatındaki Önemi!
● İş Hayatında Toplumsal Özelliklerimiz
● İletişim süreci ve bu süreçte yer alan unsurlardan geribildirimin önemi!
● İnsan tanıma için johari penceresi uygulaması!
● İyi bir teknik adam ile iyi bir yönetici arasındaki farklar nelerdir?
● Ekip liderinin iletişim sanatı arasındaki bağlayıcı unsurları nelerdir?
✓ Empati;Güven;Erdem paradigmaları!
● İlk izlenimde doğru etkiyi bıraktıran iki büyük sır nedir?
● Suçlanma ve önyargı ile mücadelede öfke kontrolü!
✓ Algı Yönetimi,
● Davranışlarımızı Belirleyen Etkenler ( Algılama farklılığı şekil-zemin ilişkisi)
● Karakter Yapısı Nasıl Oluşur ?Karekterimiz kaderimiz midir?
✓ Üsluplar ve beyin haritamızın çıkarılması
● Kurum içi farklı Üslupları çatışmadan çalıştırma yolları
● Kurum dışı iletişimde uslup anlama ve müzakere stratejisi belirleme
● Dış müzakerede yüz okuma sanatı!
● Dış müşteri karşılama,uğurlama itiraz karşılama teknikleri!

OYUN VE GRUP
ÇALIŞMALAR

Doğaçlama yoluyla katılımcılarla İletişim Oyunları,eğitici filim gösterimi
Duygusal zeka anketi,stres testi ve uslupsal beyin haritalalarımızın çıkarılması

Eğitim Saatleri
14.00 - 15:00
1 SAATLİK EĞİTİM
Katılımcı Profili#EvdeKalFiyat
Genel Katılıma Açık
Ücretsiz Ücretsiz Kayıt İçin Tıkla