KKDİK – KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI EĞİTİMİ - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

KKDİK – KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI EĞİTİMİ

Eğitim Konusu

Eğitim Süresi (Saat)

Kimyasalların YönetimiEn Az 3 Saat
Mevzuat;-Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik,

-Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması,

-İş Sağlığı ve Güvenliği,

-Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması,

 

 

En Az 5 Saat

Madde ve Karışımların;-Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre,

-Toksikolojik Özelliklerine Göre,

-Ekotoksikolojik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

En Az 12 Saat
Kimyasallar-İnsan Sağlığı Risk DeğerlendirmesiEn Az 12 Saat
Kimyasallar-Çevresel Risk DeğerlendirmesiEn Az 8 Saat
Maruz Kalma SenaryolarıEn Az 8 Saat
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),Kimyasal Güvenlik Raporu (KRG)En Az 8 Saat
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin GerekliliklerEn Az 8 Saat
TOPLAMEn az 64 Saat

Eğitime Katılım Şartı

Eğitim sonrası sınav başarısı dahilinde sertifikaya hak kazanma kriterleri aşağıda yer aldığı gibidir.

Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerin lisans bölümlerinden mezunu ve kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans/doktora yapmış olan adaylarda iş deneyim şartı aranmaz.

Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olan adaylardan;  kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış şartı aranır.

 

Eğitimci Kriterleri

  1. Eğitim müdürü tarafından mülakat yapılır, mülakat sonucunun uygun olması durumunda aşağıda belirtilen kriterler incelenir,
  2. KDU için girdiği sınavdan çoktan seçmeli sorulardan aldığı puanlarının

%30, uygulamalı sorulardan aldığı puanın %70’nin toplamı en az 90 arasında olması,

  1. KDU için gereken çevre ve şehircilik bakanlığından onaylı eğitim kuruluşundan en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve bu eğitimi belgelendirmek.
  2. Kimya, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri, Biyoloji ve kimya öğretmenliği lisans bölümlerinden mezun olmak ve kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
  3. Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Belgenin Geçerlilik Süresi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı belgesi için geçerlilik süresi belgelendirme komitesince adaya belge verilmesine karar verildiği tarihten itibaren 5 yıldır. 5 yılın sonunda yeniden Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası düzenlenebilmesi için aday yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

Eğitim DökümanlarıYasal Güncel Mevzuata uygun olarak hazırlanan dokümanlar

kullanılacaktır. Eğitim Dili ve Sınav Türkçedir

Eğitim Saatleri
9:00 - 12:00
1.BÖLÜM
13:00 -16:00
2.BÖLÜM
Katılımcı ProfiliFiyatÖn Kayıt & Satın Al
Ön Kayıt
Ön Kayıt
Bireysel Katılımcı
3500 TL + KDV Satın Al
Öğrenci
3500 TL + KDV Satın Al