KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYUM SÜRECİ VE UYGULAMA YOL HARİTASI - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYUM SÜRECİ VE UYGULAMA YOL HARİTASI

 

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen Tüzel ve Gerçek  kişilerin yükümlülükleri ile yerine getirmesi gereken kuralları düzenleme amacını hedeflemektedir.

Söz konusu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca getirilen yükümlülüklere uyum zorunlu hale gelmiştir. Bu yükümlülüklere uyum sağlanmaması halinde ise adli ve idari olmak üzere cezai bir takım tedbirlerle karşı karşıya kalınacağı Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunca kamuoyuna duyurulmuştur.

KVKK uyumu, ilgili dokümantasyonun hazırlanmasının yanı sıra belirli teknik ve idari tedbirlerin işletilmesini gerektirmektedir.  Bu tedbirlerin bütünleşik şekilde işletilmesi, kişisel veri ihlalinin önüne geçilmesi, bir veri ihlali olması halinde yapılacaklar konusundaki ilkeler bu eğitim yoluyla elde edilecek kazanımlardan bazıları olacaktır.

 

 • KVKK’nın amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri, özel nitelikli nedir?
 • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
 • Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili
 • Silme, yok etme, anonimleştirme
 • Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler
 • TCK Açısından Kişisel Veriler, Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)
 • KVKK’nın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
 • KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları
 • KVKK’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, CRM) meydana getireceği değişim
 • KVKK uyum projesinde ihtiyaç duyulabilecek belgelerin hazırlanmasına bakış
 • KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler
 • KVKK’nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları
 • KVKK kapsamında veri güvenliğinin sağlanması ve siber güvenlik tedbirleri konusu
 • Veri ihlali durumunda yapılacaklar.
 • Workshop
  • Nasıl bir KVKK Yönetim Sistemi Kurulmalı? Soru ve cevaplar, değerlendirmeler.

(Eğitim bilgilerini “Diğer Eğitimler” altında bulabilirsiniz.)

Eğitim Saatleri
9:30 - 12:00
1.BÖLÜM
13:00 - 16:30
2.BÖLÜM
Katılımcı ProfiliFiyatÖn Kayıt & Satın Al
(Eğitim bilgilerini “Diğer Eğitimler” altında bulabilirsiniz.)
550TL Satın Al