PROF.DR.ÜNSAL SIĞRI İLE İŞ YAŞAMINDA MÜZAKERE TEKNİKLERİ - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

PROF.DR.ÜNSAL SIĞRI İLE İŞ YAŞAMINDA MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 

Hızla değişen ve zorlaşan rekabet koşulları altında işletmelerin gerek iç gerekse dış çevreleri ile olan ilişkileri her geçen gün karmaşıklaşmaktadır. Bu kapsamda, işletmelerde iç ve dış çevre ile gerçekleştirilen değişik konu ve boyutlardaki görüşmeler ile görüşme sonucunda elde edilenlerin önemi de giderek artmaktadır. Günümüzde, işletmelerin iç ve dış çevre ile değişik konularda gerçekleştirdiği görüşme ve müzakerelerdeki başarı işletmelerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması ile yönetimin işletmeye en çok katkıyı sağlamasının en önemli araçlarından biri konumuna gelmiştir.

Prof. Dr. Ünsal Sığrı  hocamızla bir çok projede çalışma fırsatımız olduğu gibi, şirketlere Müzakere teknikleri  eğitimleri verme sansımız oldu.

Bu eğitimin temel amacı, işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi, her kademede yönetici ve personelin müzakere becerilerinin geliştirilmesi, konuyla ilgili tecrübelerin aktarılarak her kademede gerçekleştirilecek müzakere sürecinde en çok başarının elde edilmesini sağlayacak bilgi ve tekniklerin aktarılması, değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin ipuçları verilecektir.

Eğitimin İçeriği

> Müzakere nedir? Müzakere İşlevi, Yeri, Tanımı ve Kapsamı,

> İşletme içi- İşletme dışı Müzakereler, Amacına-Şekline Bağlı Müzakereler

> Görüşme-Pazarlık-Müzakere Kavramları,

> Müzakere Türleri ve Sınıflaması,

> Müzakere Stratejisi Oluşturma ve Müzakere Ortamı,

> Müzakere Süreci, Başlatma-Kontrol-Beklemeye Alma-Sonuçlandırma, Müzakere Fayda Analizi,

> Müzakere Teknikleri,

> Müzakerelerde Çok Yönlü İletişim, Ortamı Kullanma,

> Karşı Tarafı Tanıma, Tutum Geliştirme, Beden Dili Yorumlama ve Algılama,

> Müzakere-Ortam Psikolojisi,

> Müzakere Yöntemleri,

> Etkin Bir Müzakere ve Müzakerecinin Özellikleri,

> Çatışma-İkna Yönetimi,

> Müzakerelerde Sosyal-Kültürel ve Algısal Farklılıklar ve Yönetimi,

> Çeşitli Müzakere Uygulamaları

Eğitim Saatleri
15.00 - 16:00
1 SAATLİK EĞİTİM
Katılımcı Profili#EvdeKalFiyat
Genel Katılıma Açık
Ücretsiz Ücretsiz Kayıt