Gülnihal Toramanlı - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Gülnihal Toramanlı

Adı Soyadı :GÜLNİHAL TORAMANLI
Unvanı :Öğr.Gör., Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi
Öğrenim Durumu :Doktora Devam Ediyor.

Derece Üniversite Alanı Yılı
Lisans Anadolu.Üniversitesi İktisat 1991
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman 1996
Doktora Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Devam Ediyor

5. Akademik Unvanlar
Öğr.Gör. 1998-2000 Kocaeli Üniversitesi Ders Ücretli
Öğr.Gör. 2003-2007 Maltepe Üniversitesi Kadrolu
Öğr.Gör. 2003-2006 Kadir Has Üniversitesi Ders Ücretli
Öğr.Gör. 2003-2011 Ticaret Üniversitesi Ders Ücretli
Öğr.Gör.2005-2013 Marmara Üniversitesi AÖF öğr. akademik danışmanlık dersleri.
Öğr.Gör. 2007- ……. Doğuş Üniversitesi , 2007-2011 kadrolu.2011’den itibaren ders ücretli devam ediyor.

6.Bitirilen ve Devam Eden Yüksek Lisansve Doktora Tezleri
6.1. Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri
1. İmal edilip ihraç edilen malın bünyesine giren KDV’nin oluşumu hesaplanması,muhasebeleştirilmesi

7.Yayınlar
7.4.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1 )Uluslar arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu Üretimyatırımlarının maliyet analizleri konulu bildiri.
2.Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Kıbrıs’ta Üretim yatırımları, Üretilen Mamullerin İhracatı ve Bu Konudaki Dış Politika konulu bildiri
3 ) Iğdır Üniversitesi Uluslarası Sempozyumunda
Iğdır Ekonomisini Geliştirecek Üretim Yatırımları ve Maliyet Analizleri Konulu bildiri
4 ) II.Ulusal Ilgın Sempozyumu; Ilgın İlçesi Nüfusunun Geçmişten Geleceğe İş Yaşamı
Çeşitli gazete ve dergilerde finansla ilgili çok sayıda makaleler.

7.6. Alana İlişkin Kitap ya da Kitap Bölümü Yazarlığı
7.6.1. Kitap Yazarlığı
Genel Muhasebe,DetayYayınevi,Ankara
7.6.2.Kitap Bölümü Yazarlığı
Ticaret Hukuku , yayın kurulu, Murat Yayınevi, Tabzon.
7.7. Diğer Bilimsel Etkinlikler ve Deneyim
İstanbul Vergi Daireleri Eğitim Birimleri Müdürlüğünde Vergi Dairesi Md.Yrd.’cıları vb. hizmet içi eğitim ve seminerler,
Şirketlere,belediyelerevb.muhasebe konularında her düzeyde eğitim seminerleri.
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ( SMMM olarak)
KGK Bağımsız Denetçi

11. İdari Görevler
96-98 arası bir özel dersanede kurs müdürlüğü ve öğretmenlik (Milli Eğitim Atamalı)
2001-2002 öğretim döneminde Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfın’da Eğitim Koordinatörlüğü ve öğr.gör.
2003-2007 Eğitim öğretim dönemlerinde
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MYO MD.YRD. ,MYO MD. VEKİLLİĞİ
Yüksek Okul Yönetim Kurulu Üyesi
MALTEPE ÜNV. MASEM (Sürekli Eğitim Merkezi)MÜDÜRLÜĞÜ
Aynı Üniversite’de(Maltepe Üniversitesi) Mobilya Dekorasyon Programı Bölüm Başkanlığı
2007-2011 Doğuş Üniversitesi Muhasebe Programı Başkanlığı
LİSANS , ÖNLİSANS ve YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE VERDİĞİM VE VERMEKTE OLDUĞUM DERSLER:
GENEL MUHASEBE, DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (MUHASEBE UYGULAMALARI), ŞİRKETLER MUHASEBESİ, DIŞ TİC. İŞLM.MUHASEBESİ, BİLGİSAYARLI MUHASEBE, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK , SEKTÖREL MUHASEBE,MUHASEBE SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU, MALİYET MUHASEBESİ,YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİ TABLOLAR ANALİZİ, İNŞAAT MUHASEBESİ, TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ, TİCARİ MATEMATİK ,İŞLETME FİNANSI,İŞLETME VE JOJİSTİK YÖNETİMİ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE LOJİSTİK, KLAVYE TEKNİKLERİ, DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ, TİCARET HUKUKU, VERGİ HUKUKU , TÜRK VERGİ SİSTEMİ , FİNANSAL YÖNETİM, YÖNETİM ORGANİZASYON,PAZARLAMA,GİRİŞİMCİLİK.

BİLİRKİŞİLİK YAPTIĞIM VE YAPMAKTA OLDUĞUM KONULAR 1996 YILINDAN İTİBAREN BİLİRKİŞİLİK YAPMAKTAYIM BİLİRKİŞİ LİSTELERİN DE DE YER ALMAKTAYIM ( HUKUK VE CEZA)
MUHASEBE,MALİ KONULAR,MADDİ TAZMİNAT, TİCARİ DEFTER VE BELGE İNCELEMESİ, ŞİRKETLERDE TASFİYE (KAYYUMLUK), DENETİM, SERMAYE AZALTMA, ALACAK BORÇ İLİŞKİLERİ, DIŞ TİCARET, SAHTECİLİK,KAÇAKÇILIK VB.
ÇALIŞTIĞIM ADLİYELER: SULTANBEYLİ ADLİYESİ, KADIKÖY KARTAL VE SULTANAHMET ADLİYESİ