Mehmet Ruhi Gökmoğol - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Mehmet Ruhi Gökmoğol

1964 İstanbul doğumludur. 1978 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni kazandı ve 1982 yılında buradan mezun oldu. 1986 yılında Kara Harp Okulu’nun İşletme bölümünden Lisans düzeyinde mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli askeri birlik, karargâh ve kurumlarında Levazım subayı olarak görev yaptıktan sonra 2003 yılında emekli oldu. Ankara Üniversitesi’nde Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmış olduğu yüksek lisans çalışmasından sonra Çevre Yönetim Sistemi konusunda başlamış olduğu doktora çalışmasını 2007 yılında tamamladı. Bir yıl süre ile Doğuş Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2003 yılından beri verdiği seminerlerde farklı sektörlerden çeşitli kuruluşlarda 5000’nin üzerinde katılımcı ile buluşmuştur. 2003 yılından beri QUALITYAUSTRIA bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konularında Baş Denetçi olarak görev yapmaktadır. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Bilimsel olarak yayımlanmış 2 tezi, 8 makalesi ve 4 kitabı bulunmaktadır.

 

 

VERDİĞİ SİSTEM EĞİTİMLERİ                     :

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (temel ve dokümantasyon)
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi (temel ve dokümantasyon)
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (temel ve dokümantasyon)
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (temel ve dokümantasyon)
 • Entegre Yönetim Sistemi (temel ve dokümantasyon)
 • İstatistiksel Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Süreç Yönetimi
 • Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

VERDİĞİ KURUMSAL EĞİTİMLER                   :

 • Liderlik
 • Motivasyon ve Örgütsel Moralin Yükseltilmesi
 • Ekip Çalışması (iç alan eğitimi-in door trainings)
 • Ekip Çalışması (dış alan uygulaması-outdoor trainings)
 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
 • Çalışanların Yetkilendirilmesi Teknikleri
 • Performans Yönetimi ve Hukuksal Boyutları
 • Kariyer Planlama Teknikleri
 • Etkili Konuşma ve Hitabet
 • Etkin Yazışma Teknikleri
 • Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Yöneticiler için Ergonomi
 • Risk ve Kriz Yönetimi (ISO 31000 Standardı ile uyumlu)
 • Değişim Mühendisliği ve İşletmelerde Etkin Değişim Kuramları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Protokol Kuralları

 

VERDİĞİ AKADEMİK EĞİTİMLER                   :

 • Genel İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Davranış Bilimleri
 • Örgütsel Davranış
 • Yönetsel Karar Verme Teknikleri
 • Krizde İşletme Yönetimi
 • Pazar Araştırma Teknikleri
 • Planlama Teknikleri
 • Demografi
 • Genel Ekonomi (makro ve mikro ekonomi)
 • Sertifikalı İç Denetçi (CIA) Eğitimi
 • Yöneticiler için Finans Yönetimi ve Finansal Tabloları Okuma Teknikleri
 • Girişimcilik
 • Marka Yönetimi
 • Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri
 • Üretim, Verimlilik ve Maliyeti Düşürme Teknikleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

[email protected]