Prof. Dr. Ünsal SIĞRI - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI hocamızla , Bedam (Başkent Üniversitesi Eğitim ve Daş. Hiz.)  ile yaptığımız protokol kapsamında, bir çok güzel eğitime ve proje imza attık.

Prof. Dr. Ünsal Sığrı hocamız yeni görev yeri ; Ostim Teknik Üniversitesinde İşletme Yönetimi öğretim üyesi, İİBF Dekanı ve Rektör Yardımcılığıydır.

Yine Pandemi döneminde Sosyal Sorumluluk projesi olarak, Ostim Teknik Üniversitesi ve Fokus Yaşam Akademisi iş birliği ile bir çok ücretsiz eğitimi, FokusTalk uzaktan online eğitim ve toplantı platformundan büyük kitlelere ulaştırdık.

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI hocamızın öz geçmişi hakkında kısa bilgiyi aşağıda aktarıyoruz. Detaylı bilgiyi bize ulaşarak veya Ostim Teknik  Üniversitesinin sitesinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ünsal Sığrı

Ostim Teknik Üniversitesinde İşletme Yönetimi öğretim üyesi, İİBF Dekanı ve Rektör Yardımcısıdır. İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon” alanında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını Newyork-Rochester Üniversitesinde ABD’de tamamlamış ve Hollanda, Bosna-Hersek, ABD’de misafir öğretim üyeliği yapmış olup, ayrıca halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Bahçeşehir Üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Prof. Sığrı, emekliliğine kadar uzun yıllar Başkent Üniversitesinde ve Kara Harp Okulunda öğretim üyeliği yapmış ve TSK’da önemli bilimsel projelerde yer almıştır. Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisinin de bir süre yöneticiliğini yapan Ünsal Sığrı, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda seminerler vermiş ve araştırma projelerinde yer almıştır.

Nitel Araştırma Yöntemleri, İşletme Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Stratejik Yönetim, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Örgütsel Davranış dersleri vermekte ve bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde iş ve işletme yönetimi konusunda çok sayıda kitap, kitap bölümü, bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yurtiçinde TÜBİTAK, yurtdışında ise Dünya Sosyoloji Birliği akademik çalışmalarıyla ödüller aldığı kurumlar arasındadır. Alanındaki önemli uluslararası- ulusal akademik organizasyonlara üyelikleri bulunan Sığrı, aynı zamanda ulusal-uluslararası konferanslarda, çalıştaylarda ve seminerlerde bildiriler sunmakta ve konuşmalar yapmaktadır. Kitapları arasında; Arabulucu ve Uzlaştırmacı El Kitabı, Müzakere, Nitel Araştırma Yöntemleri, Müzakere ve Arabuluculuk, Örgütsel Davranış, Yönetimde Grup Dinamikleri, İş-Yönetim-Diplomasi Alanında Müzakere, Stratejik Düşünmenin Sırları, Geçmişten Günümüze Türk Yönetim Uygulamaları ile Türk Yönetim Tarihi bulunmaktadır. Son örneği “Journal of Conflict Management” dergisinde 2019 yılında yayımlanan makalesinde olduğu gibi, birçok ulusal ve uluslararası saygın dergide yayımlanmış eserleri bulunan Sığrı, ayrıca her yıl “Academy of Management Annual Conference-2019” örneğindeki gibi ulusal ve uluslararası kongrelerde düzenli olarak bildiriler sunmaktadır.

Prof. Sığrı; Yönetim Bilimi, İşletmecilik, Nitel Araştırma Yöntemleri, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Kültürlerarası Yönetim, Girişimcilik, Çatışma Yönetimi, Müzakere, Değişim Yönetimi, Örgüt Geliştirme, Problem Çözme, Sistem Bilimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar gibi dersleri Türkçe ve İngilizce olarak vermektedir. Prof. Sığrı, akademik alandaki birikimini uygulamaya aktarmaya gönüllü bir akademisyen olup, birçok üst düzey kamu kurumunda ve özel sektörde önemli şirketlerde; Yönetim, Liderlik, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kurum Kültürü, Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında uygulamalı kurumsal eğitimler vermiş ve yönetim danışmanlığı icra etmiş, bazı aile şirketlerinde “kurumsallaşma-değişim yönetimi-yeniden yapılanma” çalışmalarını yönetmiş, TOBB’un danışmanı olarak Ticaret-Sanayi Odalarının ve Ticaret Borsalarının Stratejik Planlarının ve -son örneği 2018-2023 Ekonomi bakanlığı Stratejik Planında olduğu gibi- bazı kamu kurumlarının stratejik planlarının yapılmasında danışmanlık yapmıştır. Birçok alanda –son örnekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması” ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliğinin “Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Eğitimleri Verilmesi” projelerinde olduğu gibi- projeler yürütmüştür.

Academy of Management-AOM, International Sociological Association-ISA, European Research Group on Military Studies-ERGOMAS gibi birçok yabancı akademik birliğin üyesidir. Ayrıca T.C. 11. Kalkınma Planının hazırlanmasında “Kamuda Yönetsel Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu” üyesidir. Endüstrinin farklı sektörlerindeki birçok işletmeye ve Savunma Sanayi firmalarına kurumsal gelişim konularında ve projelerde eğitimler vermekte, danışmanlık yapmaktadır. İnternette yayımlanmış bulunan, “iş yaşamında kapasite geliştirme ve başarı” ve “KOBİ danışmanlığı” konularında çok sayıda uzaktan eğitim modülleri bulunmaktadır ve ayrıca yüz yüze eğitimlerle de Türkiye’deki çok sayıdaki profesyonel iş insanının ve Kobi Danışmanının yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Prof. Sığrı, TOBB, Türkiye Barolar Birliği, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Adalet Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Akredite Danışmanı – Eğitmenidir. TOBB bünyesinde TOBB Meclis Üyelerinin, TOBB çalışanlarının ve çok sayıda Oda-Borsanın çalışanlarının eğitiminde rol almıştır. Türkiye’deki Arabulucuların ve Uzlaştırmacıların “müzakere teknikleri” konusunda yetiştirilmesinde eğitim içeriği hazırlamış ve çok sayıda Baro’da 2012 yılından bu yana eğitimler vermiştir. Kamu sektöründe birçok Bakanlık ve kurumda kamu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinde eğitimler vermiştir. www.basinburosu.com haber portalında “Bay Yönetim” adıyla haftalık köşe yazıları, www.unsalsigri.com kişisel web sayfasında “blog” yazmaktadır.  “Uygulamalı mesleki eğitim” alanında Pearson İngiltere İş-Teknoloji Konseyi Uluslararası Eğitici Sertifikasına, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, Eğitici Eğitimi vb. eğitim sertifikalarına ve Eğiticilerin Eğitimi sertifikasına ve diğer bazı eğiticilik-koçluk sertifikalarına sahiptir. Sosyal sorumluluk projeleri yapar, seyahatsever, hayvansever, kaptan, dalgıçtır. 1969 Burhaniye doğumlu, evli-iki çocukludur.