Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uzaktan Eğitim -Canlı - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uzaktan Eğitim -Canlı

Orijinal fiyat: ₺ 800,00.Şu andaki fiyat: ₺ 600,00.

KVKK uyumu, ilgili dokümantasyonun hazırlanmasının yanı sıra belirli teknik ve idari tedbirlerin işletilmesini gerektirmektedir.  Bu tedbirlerin bütünleşik şekilde işletilmesi, kişisel veri ihlalinin önüne geçilmesi, bir veri ihlali olması halinde yapılacaklar konusundaki ilkeler bu eğitim yoluyla elde edilecek kazanımlardan bazıları olacaktır.

Stok kodu: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) Kategoriler: , ,

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen Tüzel ve Gerçek  kişilerin yükümlülükleri ile yerine getirmesi gereken kuralları düzenleme amacını hedeflemektedir.

Söz konusu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca getirilen yükümlülüklere uyum zorunlu hale gelmiştir. Bu yükümlülüklere uyum sağlanmaması halinde ise adli ve idari olmak üzere cezai bir takım tedbirlerle karşı karşıya kalınacağı Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunca kamuoyuna duyurulmuştur.

KVKK uyumu, ilgili dokümantasyonun hazırlanmasının yanı sıra belirli teknik ve idari tedbirlerin işletilmesini gerektirmektedir.  Bu tedbirlerin bütünleşik şekilde işletilmesi, kişisel veri ihlalinin önüne geçilmesi, bir veri ihlali olması halinde yapılacaklar konusundaki ilkeler bu eğitim yoluyla elde edilecek kazanımlardan bazıları olacaktır.

 

 • KVKK’nın amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri, özel nitelikli nedir?
 • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
 • Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili
 • Silme, yok etme, anonimleştirme
 • Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler
 • TCK Açısından Kişisel Veriler, Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)
 • KVKK’nın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
 • KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları
 • KVKK’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, CRM) meydana getireceği değişim
 • KVKK uyum projesinde ihtiyaç duyulabilecek belgelerin hazırlanmasına bakış
 • KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler
 • KVKK’nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları
 • KVKK kapsamında veri güvenliğinin sağlanması ve siber güvenlik tedbirleri konusu
 • Veri ihlali durumunda yapılacaklar.
 • Workshop
  • Nasıl bir KVKK Yönetim Sistemi Kurulmalı? Soru ve cevaplar, değerlendirmeler.

 


Eğitim Şartları

 • Aynı Eğitime 3 kişi ve üzeri katılımlarda %5 , 6 kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim verilmektedir.
 • Anlaşmalı Kurumlarımıza özel indirimlerimiz için irtibata geçiniz.
 • Tüm Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası  verilecek olup, online eğitimlerde pdf formatın da mail olarak gönderilecektir. (Talebiniz halinde basılı Katılım sertifikası kargo ücreti katılımca ait olarak yollanabilmektedir.)
 • Tüm Eğitimler, Talep edilmesi halinde Kurum ve Kuruluşlara özel yapılabilmektedir. Minimum katılımcı sayısı Eğitime özel değişkenlik arz edebilir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
 • Fokus Yaşam Akademisi ,gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, eğitimi iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.