CHARACTERIX YETİŞKİN MODÜLÜ - FokusX - Katılıma Açık Bireysel Eğitimler