E-İhale & Elektronik Eksiltme Eğitimi - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

E-İhale & Elektronik Eksiltme Eğitimi

Orijinal fiyat: ₺ 1.500,00.Şu andaki fiyat: ₺ 990,00.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde de E-İhale ve aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Stok kodu: İHALE Kategoriler: , ,

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde de E-İhale ve aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

-İhale Kayıt
-Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
-İlan Hazırlama ve Sevk İşlem Formu Gönderme
-Kısmi Teklif İşlemleri
-İhale Onay ve Hazır Belgeler
-İhale Komisyon İşlemleri
-İdare Komisyon Üyesi
-Teklif Açılış
-Yaklaşık Maliyetin Görüntülenmesi
-Teklif Mektubunun Uygunluk Durumu
-Yeterlik Bilgileri Tablosu ve Geçici Teminatın Uygunluk Durumu
-E-Teklif Değerlendirme 1. Oturum
-İhale Tarihi ile Teyit Alınması
-E-Teklif Değerlendirme 2. Oturum
-Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim
-İhale Komisyon Kararının Oluşturulması
-Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Teyit İşlemleri
-İhale Yetkilisi Onayı Oluşturulması
-İdare Kullanıcısı
-Kesinleşen İhale Kararı Tebligatı
-İdare Satın Alma
-Sözleşme Öncesi Teyit Alınması
-Sözleşme İmzalamaya Davet Tebligatı
-Sonuç Formu Gönderilmesi
-İdare Kullanıcısı
-Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi
-İhale İptal Kararının Bildirilmesi
-İdare Komisyon Üyesi
-E-GTM İşlemleri


Eğitim Şartları

  • Aynı Eğitime 3 kişi ve üzeri katılımlarda %5 , 6 kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim verilmektedir.
  • Anlaşmalı Kurumlarımıza özel indirimlerimiz için irtibata geçiniz.
  • Tüm Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilmektedir.
  • Tüm Eğitimler, Talep edilmesi halinde Kurum ve Kuruluşlara özel yapılabilmektedir. Minimum katılımcı sayısı Eğitime özel değişkenlik arz edebilir.
  • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
  • Fokus Yaşam Akademisi ,gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, eğitimi iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

Ek bilgi

Bireysel/Öğrenci

Bireysel 413 TL, Öğrenci 330 TL