Ani Antik Hayalet Kenti - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Ani Antik Hayalet Kenti

Türkiye’nin doğu sınırında, Ermenistan’dan Akhurian Nehri’nin karşısında yer alan, “bin bir kilisenin şehri” olarak bilinen, bir zamanlar büyük olan Ani metropolünün boş, yıkık dökük alanı yatıyor. 1.600 yıldan daha uzun bir süre önce kurulan Ani, çeşitli ticaret yollarında bulunuyordu ve 11. yüzyılda 100.000’den fazla sakininin yaşadığı duvarlarla çevrili bir şehir haline geldi. Sonraki yüzyıllarda, Ani ve çevresi yüzlerce kez fethedildi – Bizans imparatorları, Osmanlı Türkleri, Ermeniler, göçebe Kürtler, Gürcüler ve Ruslar bölgeyi ele geçirdiler ve geri aldılar, tekrar tekrar saldırıp sakinleri kovalarlardı. 1300’lerde Ani büyük bir düşüş yaşadı ve 1700’lerde tamamen terk edildi. 19. yüzyılda yeniden keşfedilen ve romantikleştirilen kent, kısa bir şöhrete kavuştu, ancak I. Dünya Savaşı ve sonraki olaylar nedeniyle kapatıldı. Kalıntılar pek çok kişinin elinde parçalandı: yağmacılar, Vandallar , beceriksiz arkeolojik kazılar, restorasyon için kötü girişimlerde bulunan iyi niyetli insanlar ve Tabiat Ana’nın kendisi. Ani seyahat kısıtlamaları geçtiğimiz on yılda hafifleyerek aşağıdaki fotoğrafların çekilmesine izin verdi.

Hripsimian Bakireleri Manastırı, 19 Nisan 2011 tarihinde, Türkiye’nin Ani kenti harabelerinde. Manastırın, Ani’nin önemi ve gücünün yüksekliğine yakın, MS 1000 ve 1200 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Aşağıdaki Akhurian Nehri, Türkiye ile Ermenistan arasındaki modern sınır görevi görüyor.

Ani Kalesi’ndeki Çocuk Prensler Anıt Mezarı Harabeleri, 19 Nisan 2011. Citadel Tepesi’ndeki İç Kale’de bulunan bu yapının MS 1050 civarında yapıldığı düşünülüyor.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars’ta bir ortaçağ Ermeni krallığının şu anda ıssız başkenti olan Ani’de, Ermenistan sınırının kenarında Tigran Honents Aziz Krikor Kilisesi’nin kalıntıları.

Ani Katedrali’nin içinde, 4 Haziran 2013’te. Yapının inşası 989’da başladı, 1001 veya 1010’da tamamlandı. Kubbe ve haç biçiminde bir kilise olarak tasarlanan yapının hem kubbe hem de kasnağı 1319’da meydana gelen depremde çöktü.

Akhurian Nehri boyunca kayalıkların tepesinde bulunan Meryem Ana Kalesi, 4 Haziran 2013’te fotoğraflandı.

Ani, Ermenistan’da sınırın ötesinden bakıldığında.

30 Temmuz 2008’de görülen Ani’nin ortaçağ surları

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars ilindeki Ani Katedrali

Katedralin dış duvarındaki yazıt.

Kars ilinde Ani tarihi mevkiinde bulunan Tigran Honents Kilisesi’nin 19 Şubat 2010 tarihinde hasar gören freskleri

Tarihi Ani kenti kalıntıları arasında, 19 Şubat 2010 tarihinde Kutsal Kurtarıcı Kilisesi kalıntıları.

Arka planda Ermenistan’ın Küçük Ağrı’nın yer aldığı Ani katedrali.

Kale (solda) ve Minuçihir Camii (sağda). Cami, adını 1072’den itibaren Ani’yi yöneten varsayılan kurucusu emir Minuçehr’den almıştır.

 

Ani Katedrali, 12 Eylül 2008’de fotoğraflandı. Türkiye, komşusu Ermenistan’a karşı bir uzlaşma hareketi olarak görülen antik katedrali ve bir kiliseyi korumak için bir proje başlattı.

Ani Katedrali’nin 24 Haziran 2012 tarihli iç görüntüsü olan bazı kalıntıların ölçeğini gösteriyor.

 Ani’deki Aziz Gregory of Tigran Honents kilisesinin 19 Şubat 2010 tarihinde hasar görmüş freskleri

 

Tigran Honents Aziz Gregory Kilisesi, Ani, 19 Haziran 2011.

 

Kral Gagik’in 1001 ile 1005 yılları arasında inşa edilen ancak kısa süre sonra yıkılan bir yapı olan Aziz Gregory kilisesinin yetersiz kalıntıları, 24 Haziran 2012’de fotoğraflandı.

Ani’nin aşağısında, uçurumlara kazılmış çok sayıda mağaranın yanı sıra surları gösteren bir geçit. Alt ortada modern bir sınır çiti görülüyor, solda Ermenistan, sağda Türkiye, 8 Haziran 2011’de fotoğraflandı.

 

Merkezde görülebilen Meryem Ana Kalesi, Akhurian Nehri üzerindeki uçurumlarda, Ani antik kentinde, 24 Haziran 2012

Umarız bir gün bu tarihi harabelere yolunuz düşer, simdi den keyifli geziler

 

Yorum Yap