finançı olmayanlar için finans eğitimi arşivleri - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYUM SÜRECİ VE UYGULAMA YOL HARİTASI

  7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel yaşamın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen Tüzel ve Gerçek  kişilerin yükümlülükleri ile yerine getirmesi gereken kuralları düzenleme amacını hedeflemektedir. Söz konusu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca getirilen yükümlülüklere

DAHA FAZLA OKU

FİNANÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

Finansçı olmayanlar yöneticiler  için finans yönetimi eğitimi katılımcılar için finans yönetimi konusunda pratik bilgiler verecek olup, finans yönetimi, mali tabloların okunması, bilançonun yorumlanması gibi konulara hakim olup, finansal okur yazarlık olarak da bilinen eğitimi almış olacaklardır.  Finansçı olmayanlara özel hazırlanmış finans eğitimini, finans konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan firma ortakları, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, patronlar,

DAHA FAZLA OKU