kvkk süreci arşivleri - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

                  Finansal krizler son yıllarda karşımıza sıklıkla çıkmakta. Bir işletmenin devamlılığını sürdürebilmek için krizleri fırsatlara dönüştürmek önem kazanmakta. Kontrolümüz altında olan durumları tespit ederek onlara uygun gelecek planlarını doğru yapabilmek ve uygulayabilmek büyük önem kazanmaktadır. Kimler Katılmalı: Finansal konulara ilgi duyan, yaşanmış önemli finansal krizlerden kendilerine ders

DAHA FAZLA OKU

ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

  Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim; ödünç alınamayan, sadece kullanılan ve sürekli kaybedilen

DAHA FAZLA OKU

E-İHALE & ELEKTRONİK EKSİLTME ONLINE UZAKTAN EĞİTİM

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde de E-İhale ve aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim alt başlıkları aşağıda yer almaktadır. -İhale Kayıt -Teknik

DAHA FAZLA OKU

LİDERİN REÇETESİ ONLINE UZAKTAN EĞİTİM

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici

DAHA FAZLA OKU

ERAY ESEROL İLE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

Konuşmak iletişimin en fazla kullanılan aracı ve ikna etmenin anahtarıdır. Kişiler arası iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Bu program, etkili konuşma uygulamaları ile ikna başarısını artırmaya yönelik yöntemleri paylaşmaktadır. -Etkili Konuşma ve Konuşmacının Özellikleri -Konuşurken Zamanı Yönetme -Diksiyon -Heyecan Kontrolü -Telaffuz -Konuşmada Akıcılık -Konuşmayı Planlama -İknanın temelleri -Fikirleri Kabul görecek şekilde dile getirmek -İnsanlar nasıl etkilenirler?

DAHA FAZLA OKU

KVKK SÜRECİNİN ŞİMDİ VE SONRASI

  Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Kanuna göre kişisel verileri ihlal

DAHA FAZLA OKU