Değeri Çok Geç Anlaşılan süreç; MÜZAKERE - FokusX - Kişisel Gelişim Eğitimleri

Değeri Çok Geç Anlaşılan süreç; MÜZAKERE

Müzakere iki veya daha fazla kişinin veya tarafın, belirli bir konuda, kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bir süreçtir. Hayat bir müzakere masasıdır. Hem iş yaşamında hem de özel yaşamda, müzakereler içinde bulunmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla, müzakere becerilerinin etkinliği birebir tüm yaşam kalitesini etkilemektedir. Özellikle iş yaşamında, bireysel olarak çoğu zaman, elde edilmek istenen konular ancak etkili şekilde müzakere edilebildiği kadarı elde edilebilmektedir. Evde, işte, toplumsal hayatta, alışverişte veya resmi bir müzakere masasında kendimizi müzakereler içinde bulabilmekteyiz. Günümüzde profesyonel iş, yönetim, hukuk ve diplomasi dünyası, herkesin birbiriyle müzakereye girdiği dev bir görüşme masası olarak şekillenmektedir.

Sosyal bir varlık olan insan, yaşamının her aşamasında çatışma-uyuşmazlıklar ile karşı karşıya kalmakta, bu bağlamda iki tarafın ortak ve uygulanabilir bir çözümde uzlaşmasını amaçlayan “müzakere” kavramı önem kazanmaktadır. İş, yönetim, diplomasi, hukuk, kamu, sivil toplum dünyasında ister istemez uyuşmazlıklar doğmaktadır. Bu uyuşmazlıklar ciddi zararları getirmeden, karşılıklı müzakerelerle giderildiğinde her şey yoluna girebilmekte, ancak uyuşmazlıklar iyi çözülemediğinde ve yönetilemediğinde, zaman, kaynak, maliyet ve itibar kayıpları yaşanabilmektedir. Günümüz dünyasında uyuşmazlıkların etkin çözümü, müzakere becerilerine sahip olmayı ve bu becerileri etkin kullanabilmeyi gerektirmektedir. Temel olarak örgütsel ve yönetsel bakış açısına sahip olan müzakere eğitimlerinin başlıca amacı, uyuşmazlıklarda karşılıklı her iki tarafın da kazançlı çıkacağı müzakere süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kişilere kazandırılması ve var olan farkındalığın yükseltilerek, müzakere becerilerinin olumlu yönde geliştirilmesidir.

Neden Müzakere?

 • Çatışma yönetimi ve uyuşmazlık-anlaşmazlık çözümünün daha etkili sağlanabilmesi,

 • Çatışma-uyuşmazlıkların daha fazla derinleşmeden ve tekrarlanmadan çözülebilmesi,

 • İş yaşamında etkili yönetim süreçlerinin sağlanabilmesi,

 • Hukuk alanında uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı edebilmesi,

 • Siyaset-Politikada toplumdaki çevresel-hukuki-işgücüne yönelik uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olması,

 • Uluslararası arenada-diplomaside ülkelerin diğer ülkeler ile uluslararası örgütler arasında etkili müzakere süreçlerini iyileştirebilmesi,

 • Dış paydaşlar ile yapılan müzakerelerin, sisteme en çok faydayı sağlayacak sonuçları alabilmesine yönelik müzakerecilik yetkinliklerine sahip kılınabilmesi,

 • İş insanlarına etkili ve kaliteli bir iş ve sosyal yaşam becerisi kazandırılabilmesi,

 • İş ilişkilerinin geliştirilebilmesi,

 • Yöneticilerin liderlik özelliklerinin pekiştirilebilmesi,

 • İş yaşamında daha etkili pazarlık süreçleri tesis edilebilmesi,

 • İşletmenin satış rakamlarını yükseltilebilmesi,

 • İş yaşamında iklimin olumlu yönde pekiştirilebilmesi,

 • Kurum kültürünün güçlendirilebilmesi,

 • Yönetim fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol) etkili işletilebilmesi,

 • Müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarınızla sonuç odaklı-uzun vadeli anlaşmalar yapılabilmesi,

 • Kurumda takım çalışmasını güçlendirebilmesi,

 • Aile işletmelerinin kurumsallaşma çalışmalarını pekiştirebilmesi,

 • İşletme/kurumda daha hesaplı “satın alma süreçleri” tesis edebilmesi,

 • Etkileşimde bulunulan paydaşlarla daha uzun vadeli ilişkiler geliştirilmesi,

 • İş ve ticaret uyuşmazlıklarını; hukuki mecralara gitmeden, daha kısa zamanda, itibarı koruyarak ve az maliyetle çözülebilmesi.

Prof. Dr. Ünsal Sığrı